Spaniel pups - Maud Earl
© copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission. This website was first launched in 2007. Pride Webdesign - Ruut Tilstra
Ria Hörter

Varia - van alles wat…

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

BOEKBESPREKING - HONDEN BIJ DE GRIEKEN EN DE

ROMEINEN

Drs. Robert van der Molen schreef een standaardwerk over honden bij de Grieken en de Romeinen.

PRAATJES VULLEN WÉL GAATJES

Het Kynologisch Lagerhuis - 2
1. Adonis 2. Alles voor de show 3. Boekbespreking - Honden bij de Grieken en Romeinen 4. Crufts 5. De kruik gaat net zo lang te water…. 6. Het hoe en waarom van een rasvereniging 7. Hond van het jaar show 2012 - aankondiging 8. Hond van het jaar show 2012 - verslag 9. Hond van het jaar show 2013 - aankondiging 10. Hond van het jaar show 2013 - verslag 11. Interactie als drager van Discussie 12. Kynologische Prijspenningen 13. Nederlandse Herdershonden Club 14. Praatjes vullen wel gaatjes 15. Keurmeesterdag 2012 16. Rashonden en Politiek 17. Ruud Haak neemt afscheid 18. Vakantiepret 19. Vakantie - Gaan ze mee? Kinderen en honden 20. Vakantie - Nuttig en aangenaam 21. Vorstelijke vakantie - De Oranje Route

HOND VAN HET JAAR 2012 SHOW - Verslag

Verslag van de Hond van het Jaar 2012 Show in februari 2013.

HOND VAN HET JAAR 2012 SHOW - Aankondiging

Aankondiging van de Hond van het Jaar 2012 Show in februari 2013.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail: horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.

INTERACTIE ALS DRAGER VAN DISCUSSIE

Het Kynologisch Lagerhuis - 1
Engels

KEURMEESTERDAG 2012

De VKK (Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied) houdt ieder jaar een Keurmeesterdag. Onze Hond was er bij, augustus 2012.

VAKANTIE . GAAN ZE MEE? KINDEREN ÉN HONDEN?

Tips over vakantie vieren in eigen land met kinderen én honden.
Page Up

VAKANTIE. NUTTIG ÉN AANGENAAM

Het tentoonstellen van honden in Europa in combinatie met een vakantie in dezelfde streek.

RASHONDEN EN POLITIEK - Een ongemakkelijk huwelijk.

Over twee onderwerpen heeft de Raad van Beheer in de zomer van 2015 haar standpunt moeten bepalen. Het eerste is over de toewijzing van vijf Tibetaanse hondenrassen aan China, gedaan door het bestuur van de Fédération Cynologique Internationale (FCI). Het tweede over de nationaal en internationaal ontstane commotie over de toewijzing van de World Dog Show 2019 aan China, eveneens door de FCI. Vooral het jaarlijkse ‘Dog Meat Festival’ het consumeren van honden in de Chinese provincie Guangxi is voor kynologen een reden om zich af te vragen of de World Dog Show 2019 wel aan China toegekend had moeten worden. De afbeeldingen in dit artikel spreken voor zichzelf.
Nederlands

KYNOLOGISCHE PRIJSPENNINGEN

Een bijzondere verzameling kynologische numismatiek. Keurmeester Frits Matzen heeft naast zijn liefde voor Gezelschapshonden, Spaniels en Terriërs een wel heel bijzondere liefhebberij: het verzamelen van kynologische prijspenningen: medailles, (leg)penningen en munten met betrekkingen tot de kynologie. Dat varieert van een ‘gewone’ medaille van een show tot een zeldzame oude penning met de beeltenis van een kynoloog. Alles prachtig bewaard en gecatalogiseerd. Meer weten? Kijk op www.numismatz.nl En heeft u voor Frits een aanvulling op zijn collectie? Mail dan naar f.matzen@quicknet.nl

VORSTELIJKE VAKANTIE - DE ORANJE ROUTE.

Wat wordt het in 2016? Een ‘doe vakantie’, ‘luier vakantie’, ‘fiets

vakantie’, ‘auto vakantie’ of iets daar tussenin? Zoals een ‘Oranje-trein-

auto-fiets-wandel-honden-vakantie’ met veel natuurschoon en een

vleug historie? Onze Hond gaat op zoek naar wat dat nu precies is...

ADONIS

‘Curlfinch’ Poedel kennel herhaalt succes van 50 jaar geleden. Vijftig jaar geleden bezoekt Corrie Kroes-Vink met haar zelfgefokte Middenslag Poedel ‘Curlfinch Adonis’ de Brabo tentoonstelling in Antwerpen. De uitslag? Best-in-Show! In de afgelopen tientallen jaren is Corrie Kroes-Vink (Curl Finch) een niet weg te denken exposant op binnen- en buitenlandse tentoon¬stellingen. Ze boekt grote successen en haar Poedels vormen geduchte competitie voor mede-exposanten. Het winnen van rasgroepen en Best-in-Shows is in de afgelopen 50 jaar geen uitzondering geweest.

ALLES VOOR DE SHOW

Bij de verkiezing van de mooiste Engelse roos, de sfeervolste Duitse kerstmarkt of het gevoeligste Franse chanson is het sleutelwoord ‘mooi’. De kweker, de maker en de muzikant proberen het zo mooi mogelijk te maken en ‘The winner takes it all’. Bij een verkiezing van de mooiste hond is het al niet anders. De fokker en/of de eigenaar strijken met de eer en nemen de (geld)prijzen in ontvangst. Maar wie heeft die hondententoonstellingen eigenlijk bedacht en wanneer en hoe zijn ze ontstaan? Het lijkt zo’n eenvoudige vraag: wie heeft een hondententoonstelling bedacht en wanneer en hoe zijn ze ontstaan? Kortom, het is allemaal vóórde show. Een relatief lange inleiding is nodig voordat we die vragen kunnen beantwoorden. Honden zijn er bij het begin van onze jaartelling – en duizenden jaren daarvoor - ook geweest. Robert van der Molen schrijft in zijn vuistdikke boek Honden bij de Grieken en de Romeinen welke rol de hond in de oudheid heeft gespeeld. Honden hebben sinds hun domesticatie altijd in dienst gestaan van de mens, waarbij er in de loop der eeuwen op die kenmerken is gefokt die voor de mens belangrijk en nuttig zijn. Denk maar aan, onder andere, oorlogshonden, sledehonden, politiehonden, jachthonden, waakhonden en reddingshonden. Later wordt ‘belangrijk en nuttig’ ingeruild voor ‘activiteit’ en ‘tijdverdrijf’. Dan zijn het de Windhonden die achter het haas aan rennen en daarmee de tijd van hun concurrenten moeten verbeteren. Vechthonden in de pit, die hun bazen laten gokken op hun winnen of verliezen. Truffelhonden, die voor hun eigenaar het ‘zwarte goud’ zoeken, en waakhonden, die bezittingen veilig moeten stellen. En dan de belangrijkste groep: de jachthonden. Zij spelen een rol in de voedselvoorziening van de mens. Kortom, lang voordat er een showring bestaat waaruit de mooiste hond moet worden gekozen, is competitie leveren al bekend. Natuurlijk, er wordt in oude boeken ook wel gesproken over, bij voorbeeld ‘de adel in het hoofd’, ‘een satijnachtige vacht’, ‘stevig beenwerk’ of ‘een intelligente blik’. Echter, ‘de mooiste’ qua uiterlijk is dan nog geen criterium bij de fokkerij. Het gaat dan immers om het uithoudingsvermogen, de beste neus, de kunst van het schapen drijven, de meeste speurzin, moedig gedrag, de beste jachthond en de sterkste om de slede te trekken. De ‘mooiste’ speelt daarbij nog geen rol. Globaal genomen zijn er dan geen honden- rassen maar hondentypes. Types waarvan overigens vaak al beschrijvingen zijn gemaakt – de voorlopers van de rasstandaards – en die in uiterlijk soms niet eens zo heel veel afwijken van onze huidige hondenrassen.

HET HOE EN WAAROM VAN EEN RASVERENIGING

Wie gaat sporten kan zich aansluiten bij een sportvereniging. Wie muziek maakt, kan zich melden bij een muziekvereniging. Iets samen doen wordt door tienduizenden gelijkgestemden gedaan en nog eens tienduizenden genieten daarvan. Met honden is het al niet anders; actief zijn met je huisgenoot is populair en daarom laat ONZE HOND u in kort bestek kennismaken met de wereld van de hond. Deze maand: de rasvereniging. Aanschaf via de rasvereniging In Nederland is de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied de organisatie die staat voor de relatie tussen mensen en honden. De Raad zet zich in voor het fokken van raszuivere, gezonde rashonden maar ook voor gezondheid, gedrag en welzijn van rashonden in Nederland. Bij de Raad van Beheer zijn meer dan 150 rasverenigingen aangesloten en daar kun je terecht voor informatie over alle aspecten van het ras van je keuze. Het wordt toekomstige hondeneigenaren niet moeilijk gemaakt, want de website van de Raad van Beheer (www.houdenvanhonden.nl) bevat niet alleen foto’s en een korte karakteristiek van elke rashond, maar ook de website- en emailadressen van alle bij hen aangesloten rasverenigingen. De eerste stap bij het kopen van een rashond is, idealiter, contact zoeken met de rasvereniging. Daar is de liefde voor en de gebundelde kennis van het ras aanwezig en daar zet men zich in voor een gezonde hondenpopulatie, met het gewenste temperament en gedrag. Kortom, voor het ras van je dromen. Verwar een rasvereniging niet met een kynologenclub of een kynologenvereniging – kortweg KC of KV genoemd. Dat zijn regionale verenigingen, die veelal (gehoorzaamheids)cursussen en opleidingen voor baas én hond organiseren, evenals regionale clubmatches. Rasloze honden zijn daar ook welkom. In een volgende ONZE HOND wordt met kynologenclubs kennisgemaakt.
new!