Spaniel pups - Maud Earl
© copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission. This website was first launched in 2007. Pride Webdesign - Ruut Tilstra
Ria Hörter
Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

CHODSKY PES

Het verlenen van een nationale erkenning is geen dagelijks werk bij de Raad van Beheer. Dat hierbij de hoogste zorgvuldigheid in acht wordt genomen, is logisch. Immers, de honden van zo’n voor Nederland nieuw ras ‘draaien’ daarna volledig mee in de activiteiten en reglementen, in de rechten en plichten. Voor wat betreft het eerste ras in het rijtje van zes (zie kader) hebben we te maken met een zeer oud type hond. Het is al bekend in de middeleeuwen maar wordt eeuwen daarna, in 1984, erkend door de Tsjechische Kennel Club. De Chodský Pes is in het land van herkomst weliswaar geen ras dat in de top tien staat maar is, zeker in West en Noord Bohemen, geen onbekende verschijning.
1. Barbado de Terceira 2. Biewer Terrier 3. Cão de Gado de Transmontano 4. Chodsky Pes 5. Miniatuur Australian Shepherd 6. Poolse Jachtspaniel 7. Vostochno-Evropeyskaya Ovcharka
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail: horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.
Engels
Page Up
Nederlands

BARBADO DA TERCEIRA

‘EILANDHONDEN’ De Spaanse en Portugese eilanden in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee kennen diverse hondenrassen wiens oorsprong op het vasteland van Europa ligt. Schilderijen uit de 17de en 18de eeuw laten types zien die een duidelijke link hebben met honden die nu op de eilanden voorkomen. Niet verwonderlijk want naar alle koloniën hebben kolonisten in de loop der eeuwen eigen honden meegebracht, die zich met elkaar of met locale honden vermengen en waaruit uiteindelijk nieuwe hondenrassen ontstaan. Gezien het uiterlijk van de Barbado da Terceira een middelgrote, langharige waak- en drijfhond met een baard worden de grote Griffons en de Barbet als mogelijke voorvaderen genoemd. De Barbado van nu is echter veel meer gericht op het hoeden en drijven van vee dan op de jacht. ‘LAAGBIJTEND’ EN ‘HOOGBIJTEND’ De Barbado zou ook direct afkomstig kunnen zijn van oude middelgrote, langharige hoeders van vee, die in de 16de en 17de eeuw in geheel Europa voorkomen. Het is speculeren want deze theorie wordt niet ondersteund door oude documenten of afbeeldingen. Omdat de Azoren in de 16de en 17de eeuw onder Spaans bewind staan, komen er behalve Portugese ook Spaanse honden naar Terceira. Met zijn wendbare lichaam drijft de Barbado het vee; onwillig (melk)vee wordt lichtjes in de hak gecorrigeerd (‘laagbijtend’); wilde runderen maken kennis met een ‘hoogbijtende’ Terceira. Behalve voor het drijven van runderen wordt de Barbado ook voor het hoeden van schapen en geiten gebruikt. Op Terceira is het hoeden van vee nog gebruikelijk. De Barbado is nu o.a. aanwezig in Portugal, Oostenrijk, Finland, Frankrijk, de VS en Nederland. De rasstandaard is te lezen op: http://www.aradik.net/barbado/standard.html

Als hondenras door de Raad van Beheer

erkend

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkent met enige regelmaat nieuwe hondenrassen. Dat betekent dat deze honden ook in Nederland kunnen meedoen aan alle activiteiten die door of vanwege de Raad van Beheer worden georganiseerd. In deze artikelen maken we kennis met die hondenrassen die tot voor kort in Nederland (vrij) onbekend waren.
Cão de Gado de Transmontano

MINIATURE AUSTRALIAN SHEPHERD

EUROPESE IMMIGRANTEN Aan de basis van de Miniatuur American (Australian) Shepherd staat natuurlijk de ‘gewone’ Australian Shepherd, die begint bij Europese immigranten, die naar Australië emigreren en hun herdershonden meenemen. Zo brengen Engelse en Schotse immigranten boeren en schapenfokkers - hun Collie type honden mee, die onder andere met de Dingo worden gekruist. Ruim 200 jaar geleden weet men al hoe belangrijk de Collie types zijn: In A General History of Quadrupeds (1811) van Thomas Bewick wordt deze herdershond beschreven als ‘… A trusty and useful servant to the farmer and grazier.’ De geschiedenis van de Australische herdershonden is te lezen op: https://riahorter.com/dogs-downunder- australische-rassen.htm SELECTEREN De snelste weg om te komen tot een kleinere variant van een hondenras is het fokken met uitsluitend kleine exemplaren binnen het bestand. Maar ook al is de geschiedenis van de ‘Mini-Aussie’ pas zo’n kleine zestig jaar oud, toch bestaan er verschillende lezingen over het begin. Waar men het wel over eens is, is dat de geschiedenis begint in de jaren zestig van de vorige eeuw en daarbij worden twee namen genoemd: Sandy Travis en Doris Cordova.

CÃO DE GADO DE TRANSMONTANO

Het De naam van het ras geeft aan waar zijn oorsprong ligt: Trãs- os-Montes Over de bergen. Dat is het armste en meest onherbergzame gebied in Portugal met woeste natuur, middeleeuwse dorpjes en historische steden. Samen met de eerste bewoners van het Iberisch schiereiland komt deze bewaker mee met de herders en hun kuddes. Waar herders zijn, zijn kuddes en waar de kuddes zijn is hun bewaker, de Cão de Gad Transmontano. En wolven, dit tot op vandaag de dag. In Portugal wordt de Cão de Gado Transmontano in 2004 nationaal erkend. Tot op heden wordt zijn Portugese naam gebruikt; Portugese Mastiff kan een alternatief zijn.

PRAZSKÝ KRYSAR ÍK

Het Op het eerste gezicht lijkt dit kittige hondje op een Duitse Dwergpinscher, een Manchester Terrier of Engelse Toy Terrier. Het schijnt in de middeleeuwen al een echt ras te zijn geweest, dat aanwezig is in de koninklijke paleizen van midden Europa. Het tweede deel van zijn naam - rattenvanger of rattler - geeft aan dat hij populair is in een omgeving waar ratten zijn. In dit geval zijn dat keukens en liefst die waarin wordt gemorst en niet al te goed wordt schoongemaakt. Dat immers trekt ratten aan en deze rattenvanger doet niets liever dan vangen en hen doden; muizen vangt hij ook. Een nuttig beestje dus. Zijn naam geeft misschien de indruk dat hij alleen in Praag voorkomt, maar de Pražský Krysarˇ ík wordt ook daarbuiten gewaardeerd, zowelin de steden als op het platteland.

VOSTOCHNO-EVROPEYSKAYA OVCHARKA

Het De Nederlandse vertaling van Vostochno-Evropeyskaya Ovcharka luidt Oost-Europese Herdershond, niet te verwarren met een andere nieuweling, de Boheemse Herdershond. De VEO is eerst en vooral een onafhankelijke waakhond. En ook al doet zijn naam anders vermoeden, een herdershond in de zin van kuddebewaker of -drijver is hij nooit geweest. Dit in tegenstelling tot de Duitse Herder. In het eerste kwart van de vorige eeuw zijn ze gefokt voor gebruik bij het Sovjetleger, de grenstroepen, de politie, enz. Niet alleen bij de Franse revolutie in 1795, maar ook bij de Russische in 1917 is het fokken en bezitten van (buitenlandse) rashonden in d strijd met de politieke moraal. Dit omdat het wordt geassocieerd met adel, rijkdom en aristocratie en dat zijn precies de doelen waarop Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap en het Communisme hun pijlen richten. Hondenrassen die het predicaat ‘bourgeois’ krijgen, zoals in Rusland de Barzoi en de Bolonka Zwetna, worden als ‘nutteloos’ betiteld. Eén van de gevolgen van de Russische revolutie is het vrijwel verdwijnen van de rashondenfokkerij.

BIEWER TERRIER

Op 25 maart jl. kondigt de Raad van Beheer aan dat men de Biewer Terrier nationaal heeft erkend. Het ontstaan van dit ras (1984) ligt in het kleine dorpje Hirschfeld op de Hunsrück in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Daar hebben Yorkshire Terrier fokkers Werner en Gertrude Biewer (‘von Friedheck’) een vakantiehuis. Allebei zijn ze kapper en hebben een salon in Keulen, vlakbij de Keulse Dom: ‘Salon Biewer’. Zij fokken al zo’n 20 jaar Yorkshire Terriers als in 1984 een nest (Darling von Friedheck x Fru Fru von Friedheck) wordt geboren, waarvan de uitmuntende vader- en moederhond allebei een blauw met tan vacht hebben. De verrassing is dat er in dit nest een bonte pup wordt geboren: blauw, goudkleurig en wit. De Biewers noemen haar Schneeflocken (von Friedheck). Niet veel later wordt de tweede driekleur geboren: Schneemann von Friedheck. De Biewers zien de bonte Yorkshire’s in eerste instantie als een variatie binnen het ras en spreken van een Duitse Yorkshire Terriër. Echter, de Duitse Kennel Club (VDH) peinst er niet over om tot erkenning van deze niet erkende kleurslag over te gaan.

POOLSE JACHTSPANIEL

Het De Nederlandse vertaling van Vostochno-Evropeyskaya Ovcharka luidt Oost-Europese Herdershond, niet te verwarren met een andere nieuweling, de Boheemse Herdershond. De VEO is eerst en vooral een onafhankelijke waakhond. En ook al doet zijn naam anders vermoeden, een herdershond in de zin van kuddebewaker of -drijver is hij nooit geweest. Dit in tegenstelling tot de Duitse Herder. In het eerste kwart van de vorige eeuw zijn ze gefokt voor gebruik bij het Sovjetleger, de grenstroepen, de politie, enz. Niet alleen bij de Franse revolutie in 1795, maar ook bij de Russische in 1917 is het fokken en bezitten van (buitenlandse) rashonden in d strijd met de politieke moraal. Dit omdat het wordt geassocieerd met adel, rijkdom en aristocratie en dat zijn precies de doelen waarop Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap en het Communisme hun pijlen richten. Hondenrassen die het predicaat ‘bourgeois’ krijgen, zoals in Rusland de Barzoi en de Bolonka Zwetna, worden als ‘nutteloos’ betiteld. Eén van de gevolgen van de Russische revolutie is het vrijwel verdwijnen van de rashondenfokkerij.