Hoofd Menu

 ►

Home

 ►

Kennismaking

 ►

Artikelen
 ► Fotografie

 ►

Linken

 

 

Adres:

"De Korenburgh"
Aarweg 3.01
8071 WW Nunspeet


Tel. 0031-0341-250507

E-mail: horter@tiscali.nl

 

 

 

Bestel Adobe Reader

download

 

 

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

EEN SERIE ARTIKELEN DIE LAAT ZIEN DAT ER OOK IN DE KYNOLOGIE NIETS NIEUWS ONDER DE ZON IS.

Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND

 

 

 

 

 

1: LAWINEHONDEN
Lawinehonden zijn al eeuwenlang in gebruik in sneeuwrijke gebieden in Europa. Al rond 1650 beginnen kloosterlingen in Zwitserland met de opleiding van hun honden tot reddingshonden.

 Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

 

1: English: AVALANCHE RESCUE DOGS

 Dogs have been assisting people since early times, as companions during the hunt, flock herders and guardians, sled dogs, draft dogs and pack dogs. In dangerous situations, dogs can save lives.

 

 

 

2: FAMILIEHOND

In onze tijd maakt de hond, meer dan ooit, deel uit van het gezin. Dat is echter niet iets van de laatste tijd, want oude schilderijen laten zien dat ook in de middeleeuwen honden een rol in de familie speelden.

Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen

 

 

 

3: THE MEET

Jagen met honden kent tientallen oeroude gebruiken, zoals bij voorbeeld ‘The Meet’, de plaats waar de jagers samenkomen en de jacht begint.

Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

 

 


4: DOG DANCING

“Man dansend met hond” is de titel van een 17de-eeuws schilderij. Het bewijst dat dansen met je hond – nu een moderne hondensport - al eeuwen geleden werd gedaan.
Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.


 4
English: DOG DANCING (English)
In 1640, François Verwilt (ca. 1620-1691) of Rotterdam painted a man dancing with his dog. Today, dog dancing is on the program of many dog exhibitions, large or small. New elements were added, the colorful costumes became spectacular, but respect and trust are still the keywords. It’s a short step from the 17th-century painting, via an old photograph, to the videos of Mary Ray. And indeed, there is nothing new under the sun.

 

 

 

 

5: HONDENMARKTEN

Hondenmarkten en straatverkoop van honden zijn van alle eeuwen. Daarvan getuigen oude schilderijen, gravures en nieuwe foto’s uit diverse landen.
Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

 

 

 

 

6: CIRCUSHONDEN (Nederlands)

Het is goed dat honden werken. Daarover zijn vriend en vijand het eens. Jachthonden, sledehonden, waakhonden, politiehonden, reddingshonden en blindengeleidehonden worden langdurig getraind. Hetzelfde geldt voor circushonden, vroeger en nu…

Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

 

CIRCUS DOGS (Engels)

 

We all know that it’s good for dogs to work. Gun dogs, sled dogs, detection dogs, police dogs, avalanche dogs and guide dogs all complete long and often intensive training schedules. The same goes for circus dogs, past and present.

Illustrated with paintings and old photographs.

 

 

 

 

7: OORLOGSHONDEN

De uitdrukking “trouwe vrienden” wordt vaak gebruikt als het om honden gaat. Er is echter een speciale categorie honden die deze benaming ten volle verdient: oorlogshonden. Ze zijn dapper, intelligent, goed getraind en onder alle omstandigheden trouwe vrienden. Soms betalen ze met hun leven voor hun loyaliteit. Vroeger en nu…   

 

7 English: DOGS FOR WAR

The expression “our loyal friends” is often used in reference to dogs. However, there’s a special category of dogs that always deserves this qualification: Dogs for war are brave, intelligent, well trained, loyal animals under all circumstances. Frequently, they pay for their loyalty with their lives.

 

 

 

 

8: KENNELS VROEGER EN NU

 Een kennel kan de verblijfplaats van één of meer honden zijn, maar kan ook een ruimer begrip omvatten. Bijvoorbeeld kennel ‘van Jagersvreugde’, verwijzend naar de rashondenfokkerij van een bepaald ras en de daaraan verbonden kennelnaam. De derde betekenis vinden we in de aanduiding van nationale kynologische organisaties, zoals bijvoorbeeld the Kennel Club, American Kennel Club, etc. Ons gaat het echter om de eerste betekenis: een speciale verblijfplaats voor één of meer honden...

 

 

 

 

 

9: STROPERS EN HUN HONDEN

 Stropen: Het wederrechtelijk, dus zonder jachtakte en of beno­digde vergunningen of ontheffingen, doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van dieren. Wederrechtelijk… dus strafbaar. Ja, het is zelfs een misdrijf. En toch… toch hangt er om stropers een zekere romantiek...

Stropers en hun honden vanaf het begin van onze jaartelling tot op de dag van vandaag.

 

 

 

 

 

10: SELF PORTRAIT WITH DOG

 Creating a self-portrait is a time-honoured tradition among painters. Including their own dog in a self-portrait implies a special bond between artist and dog. I didn’t find any reference to self-portraits with dogs from classical antiquity. Only during the Renaissance, with its renewed interest in secular art and the individual as a subject, did self-portraits become popular. This article will be limited to paintings with dogs that can be identified as a breed or type.

Illustrated with old and new paintings by Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, William Hogarth, Frida Kahlo and many others.

 

 

    François Verwilt (ca. 1620-1691
   
‘A Man dancing with his dog’

 

 

 

    Foto Ron Baltus

 


Circushonden

 


Avalanche dogs
Romantic depiction E.H. Miner

 


War dogs
 

Familiehond. J.v.Eyck: Marriage
Giovanni Arnolfini-Giovanna Cenami
 


Kennels

 


Stropers en hun honden

 

Self portrait Rolf Stoll

 

 

 


 

VAN EIGEN BODEM:


 

Winner Show 2012

 

 

 

200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden 1813-2013 

 


 

Winner Show 2011

 

 

Winner Show 2012

 

 

Winner Show 2013

 

 

Winner Show 2014 

Rashonden en politiek

 

 

 
   

Interviews met bekende
Nederlandse Kynologen

 

 

Rashonden in
grootmoeders tijd

 

 

Heeft u oog voor honden?

 

 

 

Beeldig

 

   
         

Kynologen

 

 

Kynologische
brochures en folders

 

Varia

 

 

 

   

 


All rights reserved - © copyright Ria Hörter 2010

Do not use or reproduce anything without written permission