Spaniel pups - Maud Earl
© copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission. This website was first launched in 2007. Pride Webdesign - Ruut Tilstra
Ria Hörter

Niets nieuws onder de zon

A series of articles that shows that through the ages, many aspects of the dog world hasn’t changed.

The articles were published in the Canadian dog magazine ‘Dogs in Canada’, in the American dog

magazine ‘Canine Chronicle’ and in the Dutch dog magazine ONZE HOND

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

CIRCUSHONDEN

Het is goed dat honden werken. Daarover zijn vriend en vijand het eens. Jachthonden, sledehonden, waakhonden, politiehonden, reddingshonden en blindengeleidehonden worden langdurig getraind. Hetzelfde geldt voor circushonden, vroeger en nu… Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen

DOG DANCING

“Man dansend met hond” is de titel van een 17de-eeuws schilderij. Het bewijst dat dansen met je hond nu een moderne hondensport - al eeuwen geleden werd gedaan. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

LAWINEHONDEN

Lawinehonden zijn al eeuwenlang in gebruik in sneeuwrijke gebieden in Europa. Al rond 1650 beginnen kloosterlingen in Zwitserland met de opleiding van hun honden tot reddingshonden.  Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.
Page Up
1. Circushonden 2. Dog Dancing 3. Familiehond 4. Hondenmarkten 5. Kennels vroeger en nu 6. Lawinehonden 7. Oorlogshonden 8. Self Portrait with a Dog 9. Stropers en hun honden 10. The Meet 11. Zelfportret met hond

HONDENMARKTEN

Hondenmarkten en straatverkoop van honden zijn van alle eeuwen. Daarvan getuigen oude schilderijen, gravures en nieuwe foto’s uit diverse landen. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

FAMILIEHOND

In onze tijd maakt de hond, meer dan ooit, deel uit van het gezin. Dat is echter niet iets van de laatste tijd, want oude schilderijen laten zien dat in de middeleeuwen honden een rol in de familie speelden. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen
Engels
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail: horter@tiscali.nl Alle artikelen zijn beschikbaar in Engels en/of Nederlands.

KENNELS VROEGER EN NU

Een kennel kan de verblijfplaats van één of meer honden zijn, maar kan ook een ruimer begrip omvatten. Bijvoorbeeld kennel ‘van Jagersvreugde’, verwijzend naar de rashondenfokkerij van een bepaald ras en de daaraan verbonden kennelnaam. De derde betekenis vinden we in de aanduiding van nationale kynologische organisaties, zoals bijvoorbeeld the Kennel Club, American Kennel Club, etc. Ons gaat het echter om de eerste betekenis: een speciale verblijfplaats voor één of meer honden...

SELF PORTRAIT WITH DOG - Engels

Creating a self-portrait is a time-honoured tradition among painters. Including their own dog in a self-portrait implies a special bond between artist and dog. I didn’t find any reference to self-portraits with dogs from classical antiquity. Only during the Renaissance, with its renewed interest in secular art and the individual as a subject, did self-portraits become popular. This article will be limited to paintings with dogs that can be identified as a breed or type. Illustrated with old and new paintings by Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, William Hogarth, Frida Kahlo and many others.

OORLOGSHONDEN

De uitdrukking “trouwe vrienden” wordt vaak gebruikt als het om honden gaat. Er is echter een speciale categorie honden die deze benaming ten volle verdient: oorlogshonden. Ze zijn dapper, intelligent, goed getraind en onder alle omstandigheden trouwe vrienden. Soms betalen ze met hun leven voor hun loyaliteit. Vroeger en nu…   

STROPERS EN HUN HONDEN

Stropen: Het wederrechtelijk, dus zonder jachtakte en of benodigde vergunningen of ontheffingen, doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van dieren. Wederrechtelijk… dus strafbaar. Ja, het is zelfs een misdrijf. En toch… toch hangt er om stropers een zekere romantiek... Stropers en hun honden vanaf het begin van onze jaartelling tot op de dag van vandaag .

THE MEET

Jagen met honden kent tientallen oeroude gebruiken, zoals bij voorbeeld ‘The Meet’, de plaats waar de jagers samenkomen en de jacht begint. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.
Nederlands

ZELFPORTRET MET HOND

Dat je als kunstenaar jezelf afbeeldt, is een eeuwenoude gewoonte. Veel beroemde schilders hebben dat, meestal met behulp van een spiegel, gedaan. Maar dat je ook je hond op dat zelfportret vereeuwigt, zegt iets over de band tussen kunstenaar en hond. Van Leonardo da Vinci in de 15de tot Antonio Ligabue in de 21ste eeuw zes eeuwen kunstenaar en hond. Pas in het begin van de 14de eeuw, als de Renais¬sance aanbreekt, ontstaan in de schilderkunst de eerste zelfportret¬ten. Het is precies de periode waarin de religieuze kunst wordt opgevolgd door de wereldlijke kunst. Niet de Kerk maar de mens en maatschappij worden leidend. In dit artikel beperk ik mij tot de schilderkunst en daarbij ook tot die schilderijen waarop de hond als type of als ras is te herkennen. Het maken van zelfportretten komt in eerste instantie voor in de Nederlanden, maar verspreidt zich over geheel Europa. Het zelfportret gaat zich ontwikkelen als een soort visitekaartje voor toekomstige opdrachtgevers. Over het algemeen zijn de honden die op zelfportretten figureren eigendom van de kunstenaar of van zijn familie. Want waarom zou je een hond van een vreemde op je zelfportret afbeelden?