Spaniel pups - Maud Earl
© copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission. This website was first launched in 2007. Pride Webdesign - Ruut Tilstra
Ria Hörter

Nederlandse Hondenrassen

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines
1. Drentsche Patrijshond 2. Hollandse Herdershond 3. Hollandse Smoushond 4. Kooikerhondje 5. Markiesje 6. Nederlandse Schapendoes 7. Saarlooswolfhond 8. Stabijhoun en Wetterhoun 9. Verrassende Nederlandse hondenrassen
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail: horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.
Engels
Page Up
Nederlands

VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDENRASSEN

Interview met de auteurs Janny Offereins-Snoek en Diana Striegel In februari 2018, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer, is het boek gepresenteerd. De twee auteurs, Janny Offereins-Snoek en Diana Striegel-Oskam, kunnen dan terugkijken op hectische jaren, want behalve hun normale werkzaamheden voor de kynologie moet alles wijken voor de samenstelling van een, eigenlijk hét, boek over de Nederlandse hondenrassen. Het nieuwe boek is wat men noemt een ‘kloek’ boek geworden van 356 bladzijden, met bijna 400 afbeeldingen(!) en een indrukwekkende literatuurlijst. Met een mooie lay-out en stevig gebonden is het een kynologisch werk geworden dat op de toekomst is voorbereid. En als er dan een aanmerking moet worden gemaakt, dan is dat het ontbreken van een register, dat in een boek met zoveel namen en gebeurtenissen het opzoeken erg zou vergemakkelijken. Janny: ‘De historie van het ras moest een grote plaats innemen met de nodige, ook oude, afbeeldingen. Een beknopte rasstandaard met enige uitleg. Verder een overzicht van de mensen die zich, door de jaren heen, uitermate hebben ingespannen voor het ras. Ook de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de tweedee rasverenigingen was goed om te vermelden, in de hoop dat er hierdoor ogen opengaan en er kan worden gewerkt aan bijvoorbeeld één database voor het ras. Diana: ‘De verloren Nederlandse hondenrassen. Ik had de verloren Nederlandse rassen wat uitgebreider willen hebben. In eerste instantie zijn we uitgegaan van het interview met Martin van de Weijer en hebben we beperkt de literatuur erop nageslagen. Maar in de oude versies van de vakliteratuur is nog veel terug te vinden over deze rassen. Je kunt er wel een boek over schrijven!’