Spaniel pups - Maud Earl
© copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission. This website was first launched in 2007. Pride Webdesign - Ruut Tilstra
Ria Hörter

Kynologen

De geschiedenis, ontwikkeling en gebruikswaarde van honden worden door kynologen al eeuwenlang vastgelegd. Maar wie zijn die kynologische auteurs? Wie bedoelen we als we praten over Van Bylandt , Toepoel , Lorenz of Trumler ? Een serie portretten van beroemde kynologen en kynologische auteurs uit binnen- en buitenland.
Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

H.A. Graaf van Bylandt (1860-1943)

Auteur van o.a. het wereldberoemde werk “Hondenrassen” (1904). Een portret van een groot kynoloog. Geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

PROF. DR. ALBERT HEIM

Kynologisch auteur en promotor van de Zwitserse Sennenhonden.Over de vroegste geschiedenis van de Zwitserse Sennenhonden bestaat geen feitenmateriaal; over het algemeen gaat men er van uit dat ze zijn ontstaan uit kruisingen tussen oude boerenhonden en honden van bezetters en passanten. Op 18de en 19de-eeuwse Zwitserse prenten die het boerenleven laten zien, is vrijwel altijd wel een hofhond aanwezig en niet zelden kunnen we daarin een voorvader van één van de Sennenhonden herkennen. Grote ‘slagershonden’ zijn in deze eeuwen in geheel Europa te vinden, in de kleuren bruin, geel en zwart en bijna altijd zijn ze stokharig. De eerste types Sennenhonden die tot een apart ras gaan behoren zijn de Appenzeller Treibhunde. Rond de wisseling van de 19de naar de 20ste eeuw volgen de ‘Dürrbächler’ de Berner Sennenhonden. Dan de Grote Zwitserse Sennenhond en tot slot de Entlebucher Sennenhond.

RICHARD STREBEL (1861-1940)

In Duitsland is het Richard Strebel die met zijn boek ‘Die Deutschen Hunde und Ihre Abstamung’ een kynologisch boekwerk van grote waarde achterlaat. Strebel ontwikkelt zich ook tot keurmeester voor rashonden en tot ‘Begutachter’. Wij zouden zeggen deskundige of adviseur. Hij maakt naam als portrettist van honden, als schrijver van artikelen en als illustrator. Richard Strebel publiceert in een tijd dat de kynologie al vrij goed is georganiseerd en veel rassen al een rasstandaard hebben. Vrij regelmatig worden er honden-tentoonstellingen georganiseerd en ook vinden werk- en jachtproeven plaats. Geboren in 1861, is hij in de gelegenheid om de ontwikkeling van rasloze (gebruiks)honden naar de rashond van nu op de voet te kunnen volgen. Behalve kunstschilder, auteur, keurmeester en jager, is Richard Strebel ook fokker van Engelse Bulldoggen, een ras dat hem fascineert.
1. H.A. Graaf van Bylandt 2. Prof. Dr. Albert Heim 3. Clifford Hubbard 4. Han Jüngeling 5. Prof. Dr. Konrad Lorenz 6. Dr. H.C. Hans Räber 7. Maxwel Riddle 8. Richard Strebel 9. P.M.C. Toepoel 10. Eberhard Trumler 11. Martin van de Weijer

HAN JÜNGELING (1909-1973)

De herinneringen aan kynologen uit het recente verleden worden soms heel verschillend beleefd en kunnen variëren van ‘een heel aimabel en deskundig kynoloog’ tot ‘een ontoegankelijke foute narcist’, en alles wat daar tussen ligt. Ook als het om het leven en werk van Han Jüngeling gaat, worden de plaatjes van zijn leven verschillend ingekleurd. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de vroege geschiedenis van de Afghaanse Windhond. In zijn leven naast de kynologie ontbreken echter kleine, zwarte puzzelstukjes.

Clifford “Doggie”Hubbard (1913- 2000)

Een unieke man in de wereld van het hondenboek. Boekhandelaar,

boekverzamelaar en auteur van o.a. “The Observer’s Book of Dogs”,

“Dogs in Britain” en “The Literature of British Dogs”.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail: horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.

MAXWEL RIDDLE, 'A LEGEND IN THE SPORT' (1907 - 2002)

Amerikaans keurmeester en schrijver van hondenboeken. Riddle is een autoriteit op het gebied van rashonden en hij keurt ze over de gehele wereld. In zijn oeuvre be­strijkt Maxwell Riddle het gehele spectrum: van een eenvoudig puppyboek tot het wetenschappe­lijke ‘Dogs Through History’. En daartussenin onder andere een aantal rasmonografieën. Tot op de dag van vandaag zijn bijna alle titels antiquarisch nog te verkrijgen. Aan erkenning heeft het Maxwell Riddle niet ontbroken; bij leven wordt hij al gezien als dé autoriteit op het gebied van rashonden.
Engels

Prof. Dr. Konrad Lorenz (1903-1989)

De grondlegger van de gedragsbiologie en auteur van o.a. “Ik sprak met viervoeters, vogels en vissen” en “Zo kwam de mens aan de hond”. Nobelprijs winnaar.

Dr. H.C. Hans Räber (1918-2008)

Hans Räber is het 20ste-eeuwse gezicht van de kynologie in Zwitserland, maar ook daarbuiten. Hij is de auteur van boeken over onder andere de Zwitserse Sennenhonden, de Schnauzer en de Sint Bernard. Fokker van Schnauzers, Belgische Griffons en Duitse Pinschers. Hij is groepskeurmeester voor alle Schnauzer- en Pinscherrassen. Räber is voorzitter van de Standaard Commissie van de F.C.I. en is tientallen jaren verbonden aan het Zwitserse Hondenstamboek. 35 Jaar redacteur van het tijschrift “Hunde Hasltung, Zucht, Sport”. Zijn grootste bekendheid krijgt hij met zijn tweedelige standaardwerk “Enzyklopädie der Rassenhunde”.

P.M.C. Toepoel (1881-1960)

P.M.C. Toepoel is in de kynologie bekend geworden door Toepoel’s Hondenencyclopedie, die in 1940 voor het eerst verschijnt. Voorafgaand aan zijn kynologische carrière is Toepoel een bekend bokser, die in Den Haag een boksschool heeft. Zijn strijdbaarheid waar het gaat om de bescherming van levende dieren, is zijn opmaat naar de kynologie. Hij ontpopt zich als een voorvechter voor de Nederlandse rassen en is zeer nauw betrokken bij de opbouw van de Nederlandse Schapendoes. Toepoel is keurmeester en publiceert vanaf 1933 diverse kynologische boeken. Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s.

MARTIN VAN DE WEIJER, ONS KYNOLOGISCH BOEGBEELD

(1925)

Kynoloog, organisator, bestuurder, allround keurmeesters, mentor, examinator, publicist en kunstliefhebber. Een leven voor met en met honden. De Raad van Beheer noemt hem ‘ons kynologisch boegbeeld’, met als levenswerk de Nederlandse kynologie. Bij zo’n boegbeeld hoort een passend vaarwel een eerbetoon aan de man wiens leven in het teken van honden staat en die nu in 2013 zijn loopbaan als allround keurmeester beëindigt.

Eberhard Trumler (1923-1991)

De auteur van bestsellers zoals “Honden moet je serieus nemen” en “Honden zijn om van te houden”. Een gedreven gedragsbioloog, die fokt met honden, wolven, jakhalzen en Dingo’s en kruisingen daartussen. Verguisd en bewonderd, maar onvermoeibaar in zijn observaties van het sociale gedrag en de ontwikkelingsfasen in het leven van zijn dieren. Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s.
Page Up
Nederlands