Hoofd Menu

 ►

Home

 ►

Kennismaking

 ►

Artikelen
 ► Fotografie

 ►

Linken




 

 

VOLG HET KYNOLOGISCH SPOOR TERUG - OUDE HONDENRASSEN

 

In de geschiedenis van rashonden komen we hondenrassen tegen die nu nauwelijks of niet meer bestaan. Echter, hun bloed stroomt ongetwijfeld door de aderen van rassen die we vandaag de dag kennen. We volgen het kynologisch spoor terug…

 

Sheepdogs resting in mountain landscape. George Horlor, 1875

 

 

 

1: DIVERSE OUDE BRAKKEN RASSEN

Het volgen van het spoor terug is bij Brakkenrassen zeker van toepassing. Immers, Brakken hebben een grote jachtpassie en bij de jacht moeten ze het van hun neus en speurzin hebben. In Nederland noemt men de Brakken ook wel Lopende Honden; in Duitsland heet dit type hond Bracke, in Zwitserland Laufhund en in Frankrijk Chien courant.

 

 

 

2: OUDE ENGELSE HERDERSHONDEN

Deze groep ontwikkelt zich in Europa tot vele verschillende rassen, waarin echter de onderlinge verwantschap nog steeds is te herkennen. Hongaarse, Franse, Scandinavische, Italiaanse, Poolse, Portugese en Engelse herdershonden vertonen, ondanks verschillen in grootte of vachtkleur, nog steeds opmerkelijke overeenkomsten.

 

 

 

3: OUDE ENGELSE TERRIERS

De benaming Terrier vinden we al in het boek ’De Canibus Britannicus’ (’Over de Engelse honden’) van Dr. Caius, dat in 1570 verschijnt. Daarin

lezen we: Another sorte there is which hunteth the Foxe and the Badger Or Greye onely, whom we call Terrars, because they creepe into the grounde... Een simpele verklaring voor de naam: degenen die we Terriers noemen, omdat ze onder de grond kruipen... Terrar is afgeleid van terra, het Latijnse woord voor aarde.

 

 

 

 

4: OUDE FRANSE BRAKKEN

De geschiedenis van de Franse brakken is zowel oud als ingewikkeld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de terriër groep, is het verdwijnen van het ene en het verschijnen van het andere ras, niet heel duidelijk afgebakend. Daarbij trekt een bonte stoet van namen voorbij – veelal met een geografische toevoeging – die helaas ook niet altijd even consequent wordt gebruikt.

 

 

 

 

5: OUDE ENGELSE JACHTSPANIELS
OLD ENGLISH WORKING SPANIELS (Engels)

Vogelhond – Land Spaniel – Engelse Water Spaniel – Norfolk en Shropshire Spaniel – Tweed Spaniel en Ladykirk Spaniel  – Devonshire Cocker

 

Het verdwijnen van een groep honden van dezelfde types of van een hondenras gebeurt niet van de ene op de andere dag. Dat verloopt geleidelijk en op een goede dag komt men tot de conclusie dat er te weinig fokdieren zijn overgebleven om ‘de groep individuen met dezelfde erfelijke eigenschappen’ op de been te houden.  

Een aantal Spanieltypes is verdwenen; andere zijn de geschiedenis ingegaan als één van de voorvaderen van Engelse Jachtspaniels die we nu kennen.

 

 

 

 

6: OUDE MASTIFF TYPES

Boef, schurk, rekel en bastaard.

Hoewel de historie van oude Mastiff types niet altijd precies te beschrijven valt en afbeeldingen schaars zijn, wordt er niet aan hun bestaan getwijfeld en dat is al heel wat in deze wereld van speculaties en theorieën. Echt sluitend bewijs is in de geschiedenis van de types die wij nu tot de Mastiffs rekenen vaak lastig te vinden, maar soms helpen oude afbeeldingen, waarmee we hun bestaan kunnen reconstrueren.

 

 

 

Brakken: Aargauer Meutenhund J.A..Petersen1894
 

 

G. Muss - Arnolt
White English Terrier 1910

 

 


Oude Franse Brakken:
Chien Norman en Chien de St. Hubert.
Uit Beckman, Rassen des Hundes

 

 

Spaniels: English & Welsh Cocker, 1859 Gravure L. Wells, ca.1887

 

 

French Hounds Porceleine
Photo www.atara.com

 

 

Old English Working Spaniels

Bird dog

 


Stubbs Spaniel retrieving a woodcock.

 

 


Oude Mast5iff types

 


All rights reserved - © copyright Ria Hörter 2010

Do not use or reproduce anything without written permission