Spaniel pups - Maud Earl
© copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission. This website was first launched in 2007. Pride Webdesign - Ruut Tilstra
Ria Hörter

Rashonden in grootmoeders tijd

De vondst van een stapeltje negatieven uit 1938 van fotograaf Arthur Weisz resulteerde in een zoektocht naar de afgebeelde honden, hun fokkers en eigenaars en een korte schets van het ras. De foto’s werden genomen op een zomerse dag in juli op de tentoonstelling van de K.C. Arnhem, die werd gehouden in de tuin van gebouw ‘Musis Sacrum’ in Arnhem. Weisz fotografeerde heel wat toen bekende rashonden en hun fokkers.

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

AFGHAANSE WINDHOND – Malik-I-Nikudar

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

AIRDALE TERRIËR

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

IERSE SETTER – Kamp. Beula of Gadeland

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras
Page Up
1. Afghaanse Windhond 2. Airdale Terrier 3. Barsoi 4. Chow-Chow 5. Dobermann 6. Engelse Cocker Spaniel 7. Franse Bulldog 8. Ierse Setter 9. Matin Belge 10. New Foundlander 11. Samojeed 12. Sheltie 13. Schnauzers 14. Teckel

CHOW CHOW – Choonam Chu Tang

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

BARSOI – Nasji Droezja’s Tatja

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail: horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.

FRANSE BULLDOG

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras
Engels

DOBERMANN - Kamp. Waldo van de Wachtparade

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

ENGELSE COCKER SPANIELS - Wagtail

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

MATIN BELGE - Buffelwiedu

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

NEWFOUNDLANDER – Muskwas Gody

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

SAMOJEED – Kamp. Jetske’s Beer

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras

SHELTIES – kennel van Euskara

Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras
Nederlands

GROEPJE TECKELS ‘VAN DE ZEVEN BERGJES’

‘Het drama van Putten’. De ‘van de Zeven Bergjes’ kennel domineert de Teckelfokkerij, zowel voor de Tweede Wereldoorlog als erna. De basis voor de kennel wordt in 1925 gelegd, als mevrouw Pouw haar fokkerij start met drie teefjes en een reu. Greta Pouw met haar man intensief betrokken bij het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben verzets¬strijders, joodse onderduikers, parachutisten en gedeserteerde Duitse soldaten in huis. Na een mislukte aanslag op 4 Duitse militairen leidt het spoor naar de ‘Enny’s Hoeve’ waar de Teckelfokkerij van Greta Pouw is gevestigd. Commandant Fullriede leest in de kerk van Putten een bericht voor: lm Namen des Wehr¬machtbefehlshabers in den Niederlanden wird das nachfolgende Urteil über die Gemeinde Putten ausgesprochen: Eins. Das Dorf Putten wird plattgebrannt. Zwei. Die männlichen Einwohner der Gemeinde zwischen achtzehn und fünfzig Jahren werden nach Amersfoort abtransportiert. Drei. Das Dorf Putten soll innerhalb zwei Stunden völlig evakuiert sein. Van de 588 Puttenaren die naar het concentratiekamp Neuengamme zijn getransporteerd, komen er slechts 40 terug.

GROEP SCHNAUZERS

Jachthuis Zonheuvel Het lijkt wel of we de mooiste foto uit 1938 voor het laatst hebben bewaard. Op de show zijn op die dag 412 honden ingeschreven, waaron¬der een groep van zes Schnauzers uit kennel van Jachthuis Zonheuvel van mevrouw N. Krull-Boden. Deze groep wordt gepresenteerd ‘ter opluistering’. Het Nederlandsch Kynologisch Tijdschrift vermeldt: De Eendaag¬sche Kampioens-show te Arnhem was een succes, zoowel wat aantal als kwaliteit der honden betrof. Ook de organisatie liet niets te wenschen over, terwijl het weer meewerkte om de tentoonstelling te doen slagen. En ook: Kennel van Jachthuis Zon¬heuvel bracht een collectie middenslag, welke in het bijzonder door goeden bouw uitmuntten. Het kynologisch weekblad De Hond geeft iets meer informatie: Kennel Jachthuis Zonheuvel kwam met een generatie-groep uit (overgrootmoeder, grootmoeder, enz.), die onder de liefhebbers sterk de aandacht trok, omdat ongeacht heur leeftijd alle dames uit deze generatie-groep de hoogste kwalificatie behaalden. De Hond verschijnt vanaf 1920 en is dan een officiële uitgave van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De oude foto toont deze groep ‘ter opluistering’, maar wie op de foto staan weten we niet. Wel dat de teef Hella v.d. Leichtweisshöhle ook eigendom van kennel van Jachthuis Zonheuvel is en zij wordt kampioen bij de teven en beste van het ras. De dame die de zwarte Riesen¬schnauzers vasthoudt is mevrouw N. Krull-Boden. In haar deux-pièces en met een hoed op, is ze – in onze ogen – niet erg gekleed op een zomerse hondenshow. Zij heeft zich voor het presenteren van haar groep verzekerd van de hulp van twee heren, van wie er een is gekleed in de voor die tijd onvermijdelijke witte jas. Is mevrouw Krull-Boden de eigenaresse van de Schnauzer- kennel van Jachthuis Zonheuvel; mevrouw C.H. Alblas-Enschede uit Lunteren fokt onder de naam van den Zonnenheuvel Riesenschnauzers en Dwergschnauzers. Die twee moeten we niet door elkaar halen. Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s van het ras