Spaniel pups - Maud Earl
© copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission. This website was first launched in 2007. Pride Webdesign - Ruut Tilstra
Ria Hörter

Beeldig

Overal

ter

wereld

zijn

ze

te

vinden.

Staand

en

liggend,

uitkijkend

over

water

of

straten

en

pleinen.

Ze

zijn

onbeweeglijk

en

soms

bedrieglijk

echt.

Vereeuwigd

omdat

ze

ons

dikwijls

een

verhaal

kunnen

vertellen.

ONZE HOND reist over de wereld en maakt een keuze uit de meest bijzondere standbeelden van honden.

Gepubliceerd in het maandblad ONZE HOND - www.onzehond.nl

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

JUST NUISANCE

A Great Dane (1937-1944) became an Official Sailor of the Royal Navy in Simon Town, South Africa. A bronze statue of Jean Doyle reminds us at a remarkable dog.
Page Up
1. Bamse de scheepshond 2. Bauschan met Thomas Mann 3. De gouden Alabay 4. De honden van Pavlov 5. De honden van het Plaza de Santa Ana 6. Dog catching Frisbee 7. Duitse Doggen 8. Eos, Greyhound van Prins Albert 9. Fala de Schotse Terrier van President Roosevelt 10. Greyhound Master McGrath 11. Halali, jachtmonument op Landgoed Elswout 12. Het Mopsendenkmal in Winnenden 13. Just Nuisance 14. Köninkliche Spitzbuben 15. Los Perros de la Plaza San Martin 16. Mick the Miller 17. Patsy Ann 18. Pies Dzok 19. Ruswarp, Border Collie 20. Shep uit Montana 21. Twee koppels Chiens Courants 22. Ulmer Dog
Engels
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail: horter@tiscali.nl Alle artikelen zijn beschikbaar in Engels en/of Nederlands.

‘HALALI’, JACHTMONUMENT OP LANDGOED ELSWOUT

(en elders in de wereld)

Het jachtbeeld ‘Halali’ stelt een jagersjongen met twee jachthonden voor. De jongen draagt laarzen, heeft een weitas over zijn schouder en houdt onder zijn linkerarm een zweepje. Zijn rechterhand houdt hij achter zijn oor om zo meer geluid op te kunnen vangen. Dit beeld staat op nog diverse andere plaatsen in de wereld: in Oostenrijk, Australië en Amerika.
Nederlands

RUSWARP, Border Collie op wacht

Op het ‘southbound platform’ van het stationnetje in Garsdale zit een levensgroot, bronzen beeld van een Border Collie. De naam van de hond is ‘Ruswarp’, die in de spreektaal wordt uitgesproken als ‘Russup’.

Patsy Ann

‘The official greeter’ of Juneau, Alaska. Het beeld van Patsy Ann, een stokdove Bull Terriër, is een van de meest gefotografeerde hondenbeelden in de wereld. Patsy Ann (1929-1942) is vereeuwigd op de kade van Juneau (Alaska), de plek waar ze honderdduizenden passagiers van cruiseschepen heeft begroet. Vijftig jaar na haar dood, in 1992, wordt Patsy Ann’s standbeeld, gerealiseerd door de ‘Friends of Patsy Ann.’ Het komt op de plek die ze zo goed kent, waar ze in de jaren dertig altijd de honderdduizenden passagiers van schepen verwelkomt.

DE ULMER DOG - DE GROENE HOND

Dit bronzen beeld staat in de zuidwesthoek van het Jubelpark, in het Frans Parc du Cinquante­naire, in Brussel. Naar het ras behoeven we niet te raden: een Duitse Dog. ‘De Ulmer Dog’ lijkt de officiële naam van het beeld te zijn, maar ook de namen ‘De Hond’, ‘De Groene Hond’ of ‘De Molos’ worden gebruikt. En voor de Franstaligen: Le Chien Vert. Een bronzen beeld, vervaardigd in opdracht van de Belgische Staat en de Stad Brussel, geplaatst op een sokkel van hardsteen. In 1869 gemaakt naar een gipsen model van Jean-Baptiste Van Heffen. Aanvan­kelijk werd De Buldog van Ulm in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bewaard. Sommige auteurs geven aan dat de hond op de uitkijk staat, maar naar wie of wat is niet duidelijk. In 1896 krijgt het beeld een prominente plaats in het Jubelpark. In centraal en west Europa komen in de zestiende eeuw honden voor die bekend zijn onder de naam Berenbijters of Bullebijters. Uit deze groep ontwikkelen zich in de 17de en 18de eeuw, in diverse landen, ver-schillende typen. Zo is er in midden Europa de ‘Saupacker’, ‘Saurüde’, ’Hatzhund’, Hatzrüde, ’Sauhund’ of ’Saufänger’. Veel namen voor een en hetzelfde type hond, dat jaagt op wilde zwijnen. De toevoeging ‘rüde’ betekent hier niet een geslachtsaan­duiding, maar ‘grote jachthond’. De ‘Saupackers’ onderscheiden zich van de zogenoemde ‘Leib-Hunde’ en ‘Cammer-Hunde’. Hun naam zegt het al – ‘lijfhond’ en ‘kamerhond’ – die in aanzien een treetje hoger staan. Ze worden als gezelschapshond gehou­den door de adel en aristocratie en soms worden ze getooid met zilveren en gouden halsbanden.

PIES DZOK – HET VERHAAL VAN EINDELOZE TROUW AAN

EEN BAAS

Het expressieve beeld van Dżok (spreek uit als Jock) is een hond van onbestemd ras dat lijkt op een kleine Duitse Herdershond. Het beeld van die loyale hond staat in Krakau (Polen), tussen de Grunwaldzkie Brug over de rivier de Vistula (Pools: Wisla) en het kasteel van Wavel. In de zomer van 1990 krijgt de eigenaar van deze hond, ter hoogte van de Grunwaldzkie rotonde, een hartaanval. Daarna krijgt het verhaal twee versies: de een heeft het over een automobilist, de ander over een voetganger. Het resultaat is echter hetzelfde: reanimeren is tevergeefs en de man sterft. Dżok, ook wel Jockey genoemd, weigert de plaats van het ongeluk te verlaten en wacht er op zijn baas, niet begrijpend dat deze nooit meer zal terugkomen.

TWEE KOPPELS CHIENS COURANTS BIJ HET CHÂTEAU DE

CHANTILLY

OJagen met een meute Lopende Honden is door de eeuwen heen een favoriet tijdverdrijf van de Franse royalty en aristocratie. Het is dezelfde Henri d’Orléans die zijn kasteel voorziet van twee prachtige koppels chiens courants – Lopende Honden voor de jacht. Chiens courants of Chiens de meute is mij te vrijblijvend en de vraag met welke Franse hondenrassen we hier te maken hebben is niet te beant¬woorden zonder de hulp van Brakkenkenner Ton Popelier. Deze twee koppels honden staan model voor de verschillende ‘stro¬mingen’ die aan het einde van de 19de eeuw in de Franse vénerie – de jacht – op herten en wilde zwijnen aanwezig zijn. Wat heel bijzonder is, is dat we de namen van de koppels kennen: 1. Fanfaraut en Brillador, de Batârds Normands-Poitevins, en 2. Lunineau en Seduisant zijn Batârds du Haut-Poitou. Het zijn ongetwijfeld belangrijke honden geweest, want in het Musée Condé, in het kasteel van Chantilly, is nog een schilderij van Fanfaraut te vinden van de hand van François Desportes (1661-1743), niet de minste onder de ‘jachtschilders’. Met grote letters is de naam van de hond op het schilderij aangebracht: FANFARAUT. De beelden zijn het werk van Auguste Nicholas Cain (1821-1894). In 1846 stelt hij voor het eerst zijn werk tentoon in de Salon de Paris.