Spaniel pups - Maud Earl
      ©  copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission.  This website was first launched in 2007.                                                                                                                                        Pride Webdesign - Ruut Tilstra            
Ria Hörter

  Volg het Kynologisch spoor terug

     OUDE HONDENRASSEN

  

  

  

  

  

In  

de  

geschiedenis  

van  

rashonden  

komen  

we  

hondenrassen  

tegen  

die  

nu  

nauwelijks  

of  

niet  

meer  

bestaan.

  

  

  

  

  

  

Echter,  

hun  

bloed  

stroomt  

ongetwijfeld  

door  

de  

aderen  

van  

rassen  

die  

we  

vandaag  

de  

dag  

kennen.  

We  

volgen

       het kynologisch spoor terug…

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

DIVERSE OUDE BRAKKEN RASSEN

Het   volgen   van   het   spoor   terug   is   bij   Brakkenrassen   zeker   van toepassing.   Immers,   Brakken   hebben   een   grote   jachtpassie   en   bij de   jacht   moeten   ze   het   van   hun   neus   en   speurzin   hebben.   In Nederland   noemt   men   de   Brakken   ook   wel   Lopende   Honden;   in Duitsland   heet   dit   type   hond   Bracke,   in   Zwitserland   Laufhund   en in Frankrijk Chien courant.

OUDE FRANSE BRAKKEN 

De     geschiedenis     van     de     Franse     brakken     is     zowel     oud     als ingewikkeld.   In   tegenstelling   tot   bijvoorbeeld   de   terriër   groep,   is het   verdwijnen   van   het   ene   en   het   verschijnen   van   het   andere   ras, niet   heel   duidelijk   afgebakend.   Daarbij   trekt   een   bonte   stoet   van namen    voorbij    –    veelal    met    een    geografische    toevoeging    –    die helaas ook niet altijd even consequent wordt gebruikt.

OUDE MASTIFF TYPES

Boef, schurk, rekel en bastaard. Hoewel    de    historie    van    oude    Mastiff    types    niet    altijd    precies    te beschrijven   valt   en   afbeeldingen   schaars   zijn,   wordt   er   niet   aan   hun bestaan    getwijfeld    en    dat    is    al    heel    wat    in    deze    wereld    van speculaties   en   theorieën.   Echt   sluitend   bewijs   is   in   de   geschiedenis van   de   types   die   wij   nu   tot   de   Mastiffs   rekenen   vaak   lastig   te   vinden, maar   soms   helpen   oude   afbeeldingen,   waarmee   we   hun   bestaan kunnen reconstrueren.
Page Up
1. Diverse oude Brakken Rassen 2. Oude Franse Brakken 3. Oude Engelse Herdershonden 4. Oude Engelse Jachtspaniels 5. Oude Engelse Terriërs 6. Oude Mastiff types

OUDE ENGELSE JACHTSPANIELS

Het   verdwijnen   van   een   groep   honden   van   dezelfde   types   of   van een   hondenras   gebeurt   niet   van   de   ene   op   de   andere   dag.   Dat verloopt    geleidelijk    en    op    een    goede    dag    komt    men    tot    de conclusie   dat   er   te   weinig   fokdieren   zijn   overgebleven   om   ‘de groep   individuen   met   dezelfde   erfelijke   eigenschappen’   op   de been   te   houden.   Een   aantal   Spanieltypes   is   verdwenen;   andere zijn   de   geschiedenis   ingegaan   als   één   van   de   voorvaderen   van Engelse Jachtspaniels die we nu kennen.

OUDE ENGELSE HERDERSHONDEN

   Deze   groep   ontwikkelt   zich   in   Europa   tot   vele   verschillende   rassen, waarin     echter     de     onderlinge     verwantschap     nog     steeds     is     te herkennen.    Hongaarse,    Franse,    Scandinavische,    Italiaanse,    Poolse, Portugese   en   Engelse   herdershonden   vertonen,   ondanks   verschillen in grootte of vachtkleur, nog steeds opmerkelijke overeenkomsten.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail:  horter@tiscali.nl Alle artikelen zijn beschikbaar in Engels en/of Nederlands.

OUDE ENGELSE TERRIERS 

De    benaming    Terrier    vinden    we    al    in    het    boek    ’De    Canibus Britannicus’   (’Over   de   Engelse   honden’)   van   Dr.   Caius,   dat   in   1570 verschijnt.   Daarin   lezen   we:   Another   sorte   there   is   which   hunteth   the Foxe   and   the   Badger   Or   Greye   onely,   whom   we   call   Terrars,   because they    creepe    into    the    grounde...    Een    simpele    verklaring    voor    de naam:   degenen   die   we   Terriers   noemen,   omdat   ze   onder   de   grond kruipen... Terrar is afgeleid van terra, het Latijnse woord voor aarde.
Engels
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail:  horter@tiscali.nl Alle artikelen zijn beschikbaar in Engels en/of Nederlands.
Nederlands