Spaniel pups - Maud Earl
      ©  copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission.  This website was first launched in 2007.                                                                                                                                        Pride Webdesign - Ruut Tilstra            
Ria Hörter

  Varia  -  van alles wat…

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

BOEKBESPREKING - HONDEN BIJ DE GRIEKEN EN DE

ROMEINEN

Drs. Robert van der Molen schreef een standaardwerk over honden bij de Grieken en de Romeinen.

PRAATJES VULLEN WÉL GAATJES

Het Kynologisch Lagerhuis - 2
1. Boekbespreking - Honden bij de Grieken en Romeinen 2. De kruik gaat net zo lang te water…. 3. Hond van het jaar show 2012 - aankondiging 4. Hond van het jaar show 2012 - verslag 5. Hond van het jaar show 2013 - aankondiging 6. Hond van het jaar show 2013 - verslag 7. Interactie als drager van Discussie 8. Kynologische Prijspenningen 9. Praatjes vullen wel gaatjes 10. Keurmeesterdag 2012 11. Rashonden en Politiek 12. Vakantiepret 13. Vakantie - Gaan ze mee? Kinderen en honden 14. Vakantie - Nuttig en aangenaam 15. Vorstelijke vakantie - De Oranje Route

HOND VAN HET JAAR 2012 SHOW - Verslag

Verslag van de Hond van het Jaar 2012 Show in februari 2013.

HOND VAN HET JAAR 2012 SHOW - Aankondiging

Aankondiging van de Hond van het Jaar 2012 Show in februari 2013.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail:  horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.

INTERACTIE ALS DRAGER VAN DISCUSSIE

Het Kynologisch Lagerhuis - 1
Engels

KEURMEESTERDAG 2012

De   VKK   (Vereniging   van   Keurmeesters   op   Kynologisch   Gebied)   houdt ieder jaar een Keurmeesterdag. Onze Hond was er bij, augustus 2012.

VAKANTIE . GAAN ZE MEE? KINDEREN ÉN HONDEN?

Tips over vakantie vieren in eigen land met kinderen én honden.
Page Up

VAKANTIE. NUTTIG ÉN AANGENAAM

Het    tentoonstellen    van    honden    in    Europa    in    combinatie    met    een vakantie in dezelfde streek.

RASHONDEN EN POLITIEK - Een ongemakkelijk huwelijk.

Over   twee   onderwerpen   heeft   de   Raad   van   Beheer   in   de   zomer   van 2015   haar   standpunt   moeten   bepalen.   Het   eerste   is   over   de   toewijzing van   vijf   Tibetaanse   hondenrassen   aan   China,   gedaan   door   het   bestuur van   de   Fédération   Cynologique   Internationale   (FCI).   Het   tweede   over de   nationaal   en   internationaal   ontstane   commotie   over   de   toewijzing van   de   World   Dog   Show   2019   aan   China,   eveneens   door   de   FCI.   Vooral het   jaarlijkse   ‘Dog   Meat   Festival’   –   het   consumeren   van   honden   –   in   de Chinese   provincie   Guangxi   is   voor   kynologen   een   reden   om   zich   af   te vragen   of   de   World   Dog   Show   2019   wel   aan   China   toegekend   had moeten worden. De afbeeldingen in dit artikel spreken voor zichzelf.
Nederlands

KYNOLOGISCHE PRIJSPENNINGEN

Een   bijzondere   verzameling   kynologische   numismatiek.   Keurmeester Frits   Matzen   heeft   naast   zijn   liefde   voor   Gezelschapshonden,   Spaniels en   Terriërs   een   wel   heel   bijzondere   liefhebberij:   het   verzamelen   van kynologische    prijspenningen:    medailles,    (leg)penningen    en    munten met    betrekkingen    tot    de    kynologie.    Dat    varieert    van    een    ‘gewone’ medaille    van    een    show    tot    een    zeldzame    oude    penning    met    de beeltenis       van       een       kynoloog.       Alles       prachtig       bewaard       en gecatalogiseerd.   Meer   weten?   Kijk   op   www.numismatz.nl   En   heeft   u voor      Frits      een      aanvulling      op      zijn      collectie?      Mail      dan      naar f.matzen@quicknet.nl

VORSTELIJKE VAKANTIE - DE ORANJE ROUTE.

Wat wordt het in 2016? Een ‘doe vakantie’, ‘luier vakantie’, ‘fiets

vakantie’, ‘auto vakantie’ of iets daar tussenin? Zoals een ‘Oranje-trein-

auto-fiets-wandel-honden-vakantie’ met veel natuurschoon en een

vleug historie? Onze Hond gaat op zoek naar wat dat nu precies is...