Spaniel pups - Maud Earl
      ©  copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission.  This website was first launched in 2007.                                                                                                                                        Pride Webdesign - Ruut Tilstra            
Ria Hörter

  Niets nieuws onder de zon

     A series of articles that shows that through the ages, many aspects of the dog world hasn’t changed.

     The articles were published in the Canadian dog magazine ‘Dogs in Canada’, in the American dog

     magazine ‘Canine Chronicle’ and in the Dutch dog magazine ONZE HOND

Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

CIRCUSHONDEN

Het   is   goed   dat   honden   werken.   Daarover   zijn   vriend   en   vijand het        eens.        Jachthonden,        sledehonden,        waakhonden, politiehonden,     reddingshonden     en     blindengeleidehonden worden        langdurig        getraind.        Hetzelfde        geldt        voor circushonden, vroeger en nu… Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen  

DOG DANCING 

“Man   dansend   met   hond”   is   de   titel   van   een   17de-eeuws   schilderij. Het     bewijst     dat     dansen     met     je     hond     –     nu     een     moderne hondensport - al eeuwen geleden werd gedaan. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

LAWINEHONDEN

Lawinehonden     zijn     al     eeuwenlang     in     gebruik     in     sneeuwrijke gebieden    in    Europa.    Al    rond    1650    beginnen    kloosterlingen    in Zwitserland met de opleiding van hun honden tot reddingshonden.  Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.
Page Up
1. Circushonden 2. Dog Dancing 3. Familiehond 4. Hondenmarkten 5. Kennels vroeger en nu 6. Lawinehonden 7. Oorlogshonden 8. Self Portrait with a Dog 9. Stropers en hun honden 10. The Meet

HONDENMARKTEN

Hondenmarkten    en    straatverkoop    van    honden    zijn    van    alle eeuwen.     Daarvan     getuigen     oude     schilderijen,     gravures     en nieuwe foto’s uit diverse landen. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.

FAMILIEHOND

   In   onze   tijd   maakt   de   hond,   meer   dan   ooit,   deel   uit   van   het   gezin. Dat   is   echter   niet   iets   van   de   laatste   tijd,   want   oude   schilderijen   laten zien dat in de middeleeuwen honden een rol in de familie speelden. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen  
Engels
Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail:  horter@tiscali.nl Alle artikelen zijn beschikbaar in Engels en/of Nederlands.

KENNELS VROEGER EN NU

Een   kennel   kan   de   verblijfplaats   van   één   of   meer   honden   zijn,   maar kan    ook    een    ruimer    begrip    omvatten.    Bijvoorbeeld    kennel    ‘van Jagersvreugde’,     verwijzend     naar     de     rashondenfokkerij     van     een bepaald    ras    en    de    daaraan    verbonden    kennelnaam.    De    derde betekenis   vinden   we   in   de   aanduiding   van   nationale   kynologische organisaties,   zoals   bijvoorbeeld   the   Kennel   Club,   American   Kennel Club,   etc.   Ons   gaat   het   echter   om   de   eerste   betekenis:   een   speciale verblijfplaats voor één of meer honden...

SELF PORTRAIT WITH DOG   - Engels

   Creating   a   self-portrait   is   a   time-honoured   tradition   among   painters. Including    their    own    dog    in    a    self-portrait    implies    a    special    bond between   artist   and   dog.   I   didn’t   find   any   reference   to   self-portraits with   dogs   from   classical   antiquity.   Only   during   the   Renaissance,   with its   renewed   interest   in   secular   art   and   the   individual   as   a   subject,   did self-portraits   become   popular.   This   article   will   be   limited   to   paintings with dogs that can be identified as a breed or type. Illustrated with old and new paintings by Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, William Hogarth, Frida Kahlo and many others.

OORLOGSHONDEN 

   De   uitdrukking   “trouwe   vrienden”   wordt   vaak   gebruikt   als   het   om honden   gaat.   Er   is   echter   een   speciale   categorie   honden   die   deze benaming     ten     volle     verdient:     oorlogshonden.     Ze     zijn     dapper, intelligent,    goed    getraind    en    onder    alle    omstandigheden    trouwe vrienden.    Soms    betalen    ze    met    hun    leven    voor    hun    loyaliteit. Vroeger en nu…   

STROPERS EN HUN HONDEN

   Stropen:   Het   wederrechtelijk,   dus   zonder   jachtakte   en   of   benodigde vergunningen      of      ontheffingen,      doden,      verwonden,      vangen, bemachtigen     of     met     het     oog     daarop     opsporen     van     dieren. Wederrechtelijk…   dus   strafbaar.   Ja,   het   is   zelfs   een   misdrijf.   En   toch… toch hangt er om stropers een zekere romantiek... Stropers   en   hun   honden   vanaf   het   begin   van   onze   jaartelling   tot   op de dag van vandaag  

THE MEET 

Jagen    met    honden    kent    tientallen    oeroude    gebruiken,    zoals    bij voorbeeld   ‘The   Meet’,   de   plaats   waar   de   jagers   samenkomen   en   de jacht begint. Geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen.  
Nederlands