Spaniel pups - Maud Earl
      ©  copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission.  This website was first launched in 2007.                                                                                                                                        Pride Webdesign - Ruut Tilstra            
Ria Hörter

  Kynologen

               De   geschiedenis,   ontwikkeling   en   gebruikswaarde   van   honden   worden   door   kynologen   al   eeuwenlang                vastgelegd.   Maar   wie   zijn   die   kynologische   auteurs?   Wie   bedoelen   we   als   we   praten   over   Van   Bylandt ,             Toepoel ,   Lorenz   of   Trumler ?   Een   serie   portretten   van   beroemde   kynologen   en   kynologische   auteurs       uit binnen- en buitenland.
Dog Writer and Contributing Editor of Dog Magazines

H.A. Graaf van Bylandt (1860-1943)

Auteur van o.a. het wereldberoemde werk “Hondenrassen” (1904). Een portret van een groot kynoloog. Geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

PROF. DR. ALBERT HEIM

Kynologisch        auteur        en        promotor        van        de        Zwitserse Sennenhonden.Over    de    vroegste    geschiedenis    van    de    Zwitserse Sennenhonden    bestaat    geen    feitenmateriaal;    over    het    algemeen gaat   men   er   van   uit   dat   ze   zijn   ontstaan   uit   kruisingen   tussen   oude boerenhonden   en   honden   van   bezetters   en   passanten.   Op   18de   en 19de-eeuwse   Zwitserse   prenten   die   het   boerenleven   laten   zien,   is vrijwel   altijd   wel   een   hofhond   aanwezig   en   niet   zelden   kunnen   we daarin   een   voorvader   van   één   van   de   Sennenhonden   herkennen. Grote    ‘slagershonden’    zijn    in    deze    eeuwen    in    geheel    Europa    te vinden,   in   de   kleuren   bruin,   geel   en   zwart   en   bijna   altijd   zijn   ze stokharig.   De   eerste   types   Sennenhonden   die   tot   een   apart   ras   gaan behoren   zijn   de   Appenzeller   Treibhunde.   Rond   de   wisseling   van   de 19de    naar    de    20ste    eeuw    volgen    de    ‘Dürrbächler’    –    de    Berner Sennenhonden.   Dan   de   Grote   Zwitserse   Sennenhond   en   tot   slot   de Entlebucher Sennenhond.

RICHARD STREBEL (1861-1940)

In    Duitsland    is    het    Richard    Strebel    die    met    zijn    boek    ‘Die Deutschen   Hunde   und   Ihre   Abstamung’   een   kynologisch   boekwerk van    grote    waarde    achterlaat.    Strebel    ontwikkelt    zich    ook    tot keurmeester    voor    rashonden    en    tot    ‘Begutachter’.    Wij    zouden zeggen   deskundige   of   adviseur.   Hij   maakt   naam   als   portrettist   van honden,    als    schrijver    van    artikelen    en    als    illustrator.    Richard Strebel    publiceert    in    een    tijd    dat    de    kynologie    al    vrij    goed    is georganiseerd    en    veel    rassen    al    een    rasstandaard    hebben.    Vrij regelmatig   worden   er   honden-tentoonstellingen   georganiseerd   en ook   vinden   werk-   en   jachtproeven   plaats.   Geboren   in   1861,   is   hij   in de   gelegenheid   om   de   ontwikkeling   van   rasloze   (gebruiks)honden naar   de   rashond   van   nu   op   de   voet   te   kunnen   volgen.   Behalve kunstschilder,   auteur,   keurmeester   en   jager,   is   Richard   Strebel   ook fokker van Engelse Bulldoggen, een ras dat hem fascineert.
1. H.A. Graaf van Bylandt 2. Prof. Dr. Albert Heim 3. Clifford Hubbard 4. Han Jüngeling 5. Prof. Dr. Konrad Lorenz 6. Dr. H.C. Hans Räber 7. Maxwel Riddle 8. Richard Strebel 9. P.M.C. Toepoel 10. Eberhard Trumler 11. Martin van de Weijer

HAN JÜNGELING (1909-1973)

De    herinneringen    aan    kynologen    uit    het    recente    verleden    worden soms    heel    verschillend    beleefd    en    kunnen    variëren    van    ‘een    heel aimabel en deskundig kynoloog’ tot ‘een ontoegankelijke foute narcist’, en   alles   wat   daar   tussen   ligt.   Ook   als   het   om   het   leven   en   werk   van Han    Jüngeling    gaat,    worden    de    plaatjes    van    zijn    leven    verschillend ingekleurd. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de vroege geschiedenis    van    de    Afghaanse    Windhond.    In    zijn    leven    naast    de kynologie ontbreken echter kleine, zwarte puzzelstukjes.

Clifford “Doggie”Hubbard (1913- 2000)

Een unieke man in de wereld van het hondenboek. Boekhandelaar,

boekverzamelaar en auteur van o.a. “The Observer’s Book of Dogs”,

“Dogs in Britain” en “The Literature of British Dogs”.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het publiceren van één van deze artikelen, inclusief illustraties en foto's dan kunt u contact met mij opnemen. E-mail:  horter@tiscali.nl Deze artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands.

MAXWEL RIDDLE, 'A LEGEND IN THE SPORT' (1907 - 2002)

Amerikaans    keurmeester    en    schrijver    van    hondenboeken.    Riddle    is een   autoriteit   op   het   gebied   van   rashonden   en   hij   keurt   ze   over   de gehele    wereld.    In    zijn    oeuvre    be­strijkt    Maxwell    Riddle    het    gehele spectrum:   van   een   eenvoudig   puppyboek   tot   het   wetenschappe­lijke ‘Dogs    Through    History’.    En    daartussenin    onder    andere    een    aantal rasmonografieën.    Tot    op    de    dag    van    vandaag    zijn    bijna    alle    titels antiquarisch nog te verkrijgen. Aan    erkenning    heeft    het    Maxwell    Riddle    niet    ontbroken;    bij    leven wordt hij al gezien als dé autoriteit op het gebied van rashonden.
Engels

Prof. Dr. Konrad Lorenz (1903-1989)

De   grondlegger   van   de   gedragsbiologie   en   auteur   van   o.a.   “Ik   sprak   met viervoeters,    vogels    en    vissen”    en    “Zo    kwam    de    mens    aan    de    hond”. Nobelprijs winnaar.

Dr. H.C. Hans Räber (1918-2008)

Hans     Räber     is     het     20ste-eeuwse     gezicht     van     de     kynologie     in Zwitserland,   maar   ook   daarbuiten.   Hij   is   de   auteur   van   boeken   over onder   andere   de   Zwitserse   Sennenhonden,   de   Schnauzer   en   de   Sint Bernard.     Fokker     van     Schnauzers,     Belgische     Griffons     en     Duitse Pinschers.      Hij      is      groepskeurmeester      voor      alle      Schnauzer-      en Pinscherrassen.   Räber   is   voorzitter   van   de   Standaard   Commissie   van   de F.C.I.      en      is      tientallen      jaren      verbonden      aan      het      Zwitserse Hondenstamboek.     35     Jaar     redacteur     van     het     tijschrift     “Hunde     Hasltung,    Zucht,    Sport”.    Zijn    grootste    bekendheid    krijgt    hij    met    zijn tweedelige standaardwerk “Enzyklopädie der Rassenhunde”.

P.M.C. Toepoel (1881-1960)

P.M.C.   Toepoel   is   in   de   kynologie   bekend   geworden   door   Toepoel’s Hondenencyclopedie,      die      in      1940      voor      het      eerst      verschijnt. Voorafgaand    aan    zijn    kynologische    carrière    is    Toepoel    een    bekend bokser,   die   in   Den   Haag   een   boksschool   heeft.   Zijn   strijdbaarheid   waar het   gaat   om   de   bescherming   van   levende   dieren,   is   zijn   opmaat   naar de     kynologie.     Hij     ontpopt     zich     als     een     voorvechter     voor     de Nederlandse   rassen   en   is   zeer   nauw   betrokken   bij   de   opbouw   van   de Nederlandse    Schapendoes.    Toepoel    is    keurmeester    en    publiceert vanaf 1933 diverse kynologische boeken. Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s.

MARTIN VAN DE WEIJER, ONS KYNOLOGISCH BOEGBEELD

(1925)

Kynoloog,    organisator,    bestuurder,    allround    keurmeesters,    mentor, examinator,   publicist   en   kunstliefhebber.   Een   leven   voor   met   en   met honden.   De   Raad   van   Beheer   noemt   hem   ‘ons   kynologisch   boegbeeld’, met    als    levenswerk    de    Nederlandse    kynologie.    Bij    zo’n    boegbeeld hoort   een   passend   vaarwel   –   een   eerbetoon   aan   de   man   wiens   leven in   het   teken   van   honden   staat   en   die   nu   –   in   2013   –   zijn   loopbaan   als allround keurmeester beëindigt.

Eberhard Trumler (1923-1991)

De   auteur   van   bestsellers   zoals   “Honden   moet   je   serieus   nemen”   en “Honden   zijn   om   van   te   houden”.   Een   gedreven   gedragsbioloog,   die fokt     met     honden,     wolven,     jakhalzen     en     Dingo’s     en     kruisingen daartussen.    Verguisd    en    bewonderd,    maar    onvermoeibaar    in    zijn observaties   van   het   sociale   gedrag   en   de   ontwikkelingsfasen   in   het leven van zijn dieren. Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s.
Page Up
Nederlands