Ria Hörter
  Verbonden aan diverse kynologische tijdschriften   Publiciste kynologische artikelen, o.a. over rashonden en hun historie, verslaglegging tentoonstellingen, vertalingen uit het Engels en Duits in het Nederlands en vice versa   Aangesloten bij de World Dog Press Association   Fotografie van rashonden    Keurmeester voor Welsh Springer Spaniels (A-lijst Engelse rasvereniging en onder de regels van de Engelse Kennel Club   Fokker van tientallen showkampioenen in binnen- en buitenland 1977-2002 ('van Snellestein' en 'of Rowan's Residence')

Gouden Erespeld van de Nederlandse

Kynologie

Op 12 april 2014 werd Ria Hörter, namens de Raad van Beheer op   Kynologisch   Gebied   in   Nederland,   door   vice-voorzitter   John Wauben   onderscheiden   met   de   toekenning   van   de   "Gouden Erespeld van de Nederlandse Kynologie". Gold Emblem of Honour On    April    12,    2014,    Ria    Hörter    was    awarded    the    "Dutch Cynology     Gold     Emblem     of     Honour".      The     award     was presented   by   John   Wauben,   Vice-Chairman   of   the   Dutch   Kennel Club.
    Ria Hörter    
Welkom op de website van
Belangstelling voor een artikel om in uw clubblad te publiceren?   Mail voor de voorwaarden naar: horter@tiscali.nl
Updates
Artikelen
Welsh Springer met eend - Norfini
Spaniel pups - Maud Earl
      ©  copyright Ria Hörter 2016 - Do not use or reproduce anything without written permission.  This website was first launched in 2007.                                                                                                                                        Pride Webdesign - Ruut Tilstra            
Engels
Laatste Update: 6 juni 2017
Adres: "De Korenburgh" Aarweg 3.01 8071 WW Nunspeet Netherlands Tel: 0031-0341-250507 Email: horter@tiscali.nl

Ria Hörter

Finaliste   in   de   “2009   Annual   Writing   Competition”   van   de   “Dog Writers Association of America”. Genomineerd voor de serie “Meesterwerk” o.a. verschenen in “Dogs of Canada”.
Van eigen bodem
Schrijfster en publiciste van Kynologische artikelen
Ria Hörter - Foto: Marinus Nijhoff
Nederlands
ONZE     HOND     is     het     grootste     en     belangrijkste hondentijdschrift    dat    elke    maand    in    Nederland    en België   verschijnt.   Een   oplage   van   30.000   exemplaren wordt    elke    maand    verspreid    onder    abonnees    en andere       hondenliefhebbers.       De       artikelen       zijn geschreven   door   de   beste   auteurs,   specialisten   in   hun vakgebied.      Bij      voorbeeld      de      geschiedenis      van stamboomhonden,   hondententoonstellingen,   werken met   honden,   gezondheid   en   ziektes,   interviews,   etc. Aan   het   einde   van   elk   jaar   verschijnt   een   dubbeldik Jaarboek. 
De   CANINE   CHRONICLE   is   het   grootste   hondenmagazine van    Amerika.    Het    verschijnt    in    een    oplage    van    15.000 exemplaren   en   wordt   toegezonden   aan   alle   keurmeesters van    de    Amerikaanse    Kennel    Clubs    en    alle    all    round keurmeesters   in   Canada,   Mexico,   Australië   en   Japan.   Aan het   einde   van   elk   jaar   verschijnt   een   vuistdik   Jaarboek. Met   het   on   line   magazine   heeft   de   Canine   Chronicle   meer dan 1.00.000 bezoekers per maand.
Page Up
DE   WELSH   SPRINGER   is   het   clubblad   van   de   Welsh   Springer   Spaniel   Club in   Nederland.   Deze   club   werd   opgericht   in   1976   en   werd   in   1978   erkend door   de   Raad   van   Beheer   op   Kynologisch   Gebied.   Het   blad   verschijnt   6   x per jaar op A4 formaat en wordt sinds 2010 gedrukt in full colour. Ria   Hörter   was   in   1976   één   van   de   oprichtsters   van   deze   rasvereniging   en heeft    vanaf    1976    vrijwel    aaneengesloten    een    functie    in    het    bestuur bekleed,   eerst   als   secretaris   en   later,   tot   2010,   als   voorzitter.   Nu   is   zij   nog hoofdredacteur    van    DE    WELSH    SPRINGER    en    zij    heeft    vanaf    1976 honderden   bijdragen   in   het   clubblad   geschreven.   In   1996,   2001   en   2011 beschreef    zij    de    historie    van    het    ras    in    de    speciale    uitgaven    van    het clubblad.